Skip to main content
Trgovačko društvo Sisak Stan d.o.o. od 2023. godine uvodi uslugu slanja uplatnica u elektroničkom obliku.
Ukoliko ste korisnik koji želi uplatnice dobivati na taj način, molimo da ispunite ponuđeni obrazac suglasnosti.
Suglasnost se može u svakom trenutku opozvati te se uplatnice ponovno počinju dostavljati u papirnatom obliku.
Obrazac suglasnosti potrebno je dostaviti putem e-maila na upravljanje@sisakstan.hr ili poštom na adresu Sisak Stan d.o.o., Trg hrvatske državnosti 1, 44000 Sisak.
Obrazac možete ispuniti i na našoj web stranici dolje.

SUGLASNOST ZA PRIHVAT UPLATNICA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU

Sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te Zakona o elektroničkoj ispravi, slanjem ove suglasnosti ja, dajem trgovačkom društvu Sisak Stan d.o.o., Trg hrvatske državnosti 1, Sisak; OIB: 68313071351, suglasnost i odobrenje da sve moje buduće uplatnice izdaje i šalje isključivo u elektroničkom obliku na moju adresu elektroničke pošte, pri čemu se ova suglasnost smatra i suglasnošću za prihvat uplatnica poslanih mi na opisani način, uz istodobno odricanje od dostave uplatnica na papiru u pismovnom obliku.
Suglasan sam da promjena adrese elektroničke pošte ne utječe na ovdje danu suglasnost te se obvezujem o svakoj promjeni adrese elektroničke pošte obavijestiti Društvo.
Dozvoljavam i suglasan/suglasna sam da Društvo podatke o mojoj gore navedenoj e-mail adresi može koristiti samo u svrhu dostave uplatnica te da podatke o e-mail adresi bez mojeg izričitog odobrenja i suglasnosti Društvo ne smije koristiti u druge svrhe, javno ih objavljivati, dati na znanje ili na drugi način učiniti dostupnim.
Slanjem ove suglasnosti prihvaćam slijedeće uvjete korištenja usluge slanja uplatnica u elektroničkom obliku: