Zajednički dijelovi zgrade

Upravitelj ima dužnost voditi brigu isključivo o zajedničkim dijelovima zgrade, dok su pojedinačni stanovi vlasništvo i briga vlasnika konkretnog stana.

Zajednički dijelovi zgrade su:

1

Nosiva konstrukcija zgrade

temelji, nosivi zidovi, stupovi, međukatna konstrukcija, krovna konstrukcija, ...
2

Krov zgrade

3

Zajedničke terase

4

Pročelja zgrade sa prozorima i vratima,

5

Zaštita od vanjskih utjecaja na zajedničkim dijelovima zgrade

roleti, grilje, ...
6

Limarija na zajedničkim dijelovima zgrade,

7

Zajednička stubišta i ograde,

8

Požarni prilazi, vrata, ljestve i stepeništa,

9

Dizala u zajedničkim dijelovima zgrade s pripadajućim instalacijama i uređajima za njihovu uporabu

10

Instalacije za dovod plina i električne energije do brojila stana ili drugog posebnog dijela zgrade

11

Kanalizacijske instalacije, glavni vertikalni i horizontalni vodovi i temeljne instalacije, reviziona okna

12

Vodovodne instalacije od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade

odnosno do vodomjera u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade
13

Elektroinstalacije stubišne rasvjete i drugih električnih uređaja u zajedničkim dijelovima zgrade, glavna razvodna ploča s uklopnim satom, električne instalacije za stanove i posebne dijelove zgrade do brojila za stan ili drugi posebni dio zgrade

14

Zajedničke instalacije centralnog grijanja i centralne pripreme tople vode do radijatorskog ventila odnosno ventila trošila u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade

15

Radijatori i ostala grijaća tijela u zajedničkom dijelu zgrade

16

Telefonske instalacije do mjesta razdvajanja u stan

ili drugi posebni dio zgrade
17

Zajedničke televizijske i/ili radio antenske instalacije, kabelske i satelitske instalacije s pojačalom i ostalim zajedničkim uređajima, do mjesta razdvajanja u stanu

ili drugi posebni dio zgrade
18

Instalacije i uređaji za zvonce, električne brave i interni govorni uređaj od mjesta razdvajanja instalacije za pojedini stan

ili drugi posebni dio zgrade
19

Zajednička kotlovnica i toplinska podstanica

20

Zajednička hidroforska postrojenja, bunari za vodu, prepumpne stanice za otpadnu vodu, pumpne stanice za vodu, električni agregati, akumulatorske baterije i drugi uređaji za rasvjetu, pokretanje dizala

21

Gromobranske instalacije

22

Kanali za smeće

23

Septičke jame