POTRES

Pojašnjenje kategorija uporabljivosti zgrada

Nakon pregleda zgrade, a ovisno o procjeni rizika odabire se jedna od kategorija uporabljivosti zgrade. Ključno je uvijek imati na umu da je cilj procjene uporabljivosti oštećenih građevina utvrđivanje sigurnosti korištenja građevina kako bi se prvenstveno zaštitili ljudski životi, ali i sačuvala imovina. Dakle, to je preporuka s ciljem davanja savjeta građanima kako ispravno postupiti. U nekim slučajevima, ako je to moguće, uz ocjenu uporabljivosti inženjeri koji su proveli pregled daju savjet vlasnicima i stanarima što napraviti kako bi osposobili svoju zgradu za stanovanje te je učinili uporabljivom. Također, bitno je spomenuti da ocjena uporabljivosti ne govori puno o postupanju s građevinom u budućnosti, tj. treba li građevinu zamijeniti, obnavljati ili nešto treće. Čak nije u potpunosti vezana s oštećenjem nosive konstrukcije koje je nastalo u potresu. Čest je slučaj da je zgrada privremeno neuporabljiva zbog pregradnih zidova, crijepa i sličnih nekonstrukcijskih elemenata, a da je konstrukcija zgrade ostala neoštećena u potresu.

U nastavku su kratka obrazloženja oznaka uporabljivosti:

N1 – Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja

Zgrada je opasna zbog mogućnosti urušavanja masivnih dijelova susjedne zgrade (najčešće zabatni zidovi i masivni dimnjaci). Uslijed takve opasnosti preporuka je da se nikako ne boravi u takvim zgradama (posebice s obzirom na veliki broj ponavljanja potresa).

N2 – Neuporabljivo – zbog oštećenja

Zgrada ima velika oštećenja u nosivom sustavu, postoje urušavanja nosivih i nenosivih elemenata. Preporuka je da se ne ulazi i boravi u zgradi. To nužno ne znači da se zgrada mora rušiti – takve odluke se donose u sljedećim fazama.

PN1 – Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled

Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja. Nosivost zgrade je djelomično narušena. Ne preporučuje se boravak u zgradi odnosno građani u takvoj zgradi borave na vlastitu odgovornost. Kraći boravak u zgradi je moguć, uz savjete građevinskog stručnjaka koji se odnose na potrebne mjere i ograničenje boravka (ovisno o opasnosti). Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti.

PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije

Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja, ali ne može se upotrebljavati zbog potencijalne opasnosti urušavanja pojedinih elemenata sa same zgrade. Građevinski stručnjak utvrđuje hitne mjere intervencije i daje upute korisnicima. Privremena neupotrebljivost može se odnositi samo na neke dijelove zgrade (potkrovlje, pojedini kat, stan itd.).

U1 – Uporabljivo bez ograničenja

Zgrada se može upotrebljavati. Zgrada nema oštećenja ili ima mala oštećenja koja ne predstavljaju opasnost za nosivost i uporabljivost zgrade.

U2 – Uporabljivo s preporukom o postupanju

Zgrada se može upotrebljavati u skladu s predviđenom namjenom, osim u pojedinim dijelovima gdje postoji neposredna opasnosti za dio zgrade. Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti (primjerice dimnjaka) i preporuke korisnicima za privremeno ograničavanje boravka u pojedinim dijelovima zgrade. Nakon uklanjanja opasnosti zgrada se može koristiti bez ograničenja.

Korisni linkovi / dokumenti

Zakon o obnovi (LINK)

Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (LINK)

Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (LINK)

U ime i za račun suvlasnika, u svojstvu upravitelja zgrade, podnosimo sve potrebne zahtjeve putem sustava eObnova:

Obrazac 1 – Zahtjev za popravak konstrukcije zgrade, odnosno cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra (organizirana obnova) (LINK)

Obrazac 2 – Zahtjev za uklanjanje zgrade, te gradnju zamjenske obiteljske kuće (LINK)

Obrazac 3 – Zahtjev za novčanu pomoć (LINK)