Osiguranje zgrada

Zakonom je obvezno osiguranje zajedničkih dijelova stambenih zgrada.

Upravitelj stambene zgrade obvezan je primjereno osigurati stambene zgrade pod svojim upravljanjem.

Premija osiguranja zajedničkih dijelova stambene zgrade plaća se iz sredstava zajedničke pričuve.

Stambene zgrade na upravljanju kod Sisak Stana d.o.o. osigurane su kod osiguravajućeg društva Allianz d.d. Zagreb. (LINK)

Osigurane opasnosti:

1

Osnovno pokriće

- Požar
- Udar groma
- Eksplozija (osim od nuklearne energije)
- Udar vlastitoga motornog vozila i vlastitoga pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osigurani predmet osiguranja
- Pad i udar zračne letjelice
- Manifestacija i demonstracija, samo u miru
2

Elementarne nepogode

- Oluja
- Tuča (grad)
3

Dodatne opasnosti

- Izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi te uređaja za grijanje
- Začepljenje kanalizacije

Pod dodatnom opasnosti u smislu prednjeg stavka smatra se neočekivano izlijevanje vode iz vodovodnih i odvodnih cijevi, iz uređaja za grijanje toplom vodom i parom te drugih uređaja i aparata koji su priključeni na vodovodnu mrežu i to zbog oštećenja tih cijevi (loma, pucanja i otkazivanja uređaja za upravljanje i sigurnost), uređaja i aparata. Osiguranjem je zapravo pokrivena posljedična šteta nastala na građevinskom objektu zbog ostvarenja rizika izlijevanja vode.

Opseg opasnosti od izljeva vode uslijed zamrzavanja i začepljenja cijevi. Osigurateljna zaštita obuhvaća i troškove za popravak posljedičnih šteta izazvanih propuštanjem na dovodnim i odvodnim cijevima, ali ne i na priključnim uređajima i armaturama unutar osigurane zgrade. Ukoliko je potrebna sanacija uređaja i armatura(zamjena ili popravak) nakon štetnog događaja isto je u obavezi osiguratelja. Pokriće se odnosi samo na štetu na cijevima unutar nastanjenog osiguranog objekta te koji je u stalnoj uporabi. Za troškove traženja mjesta začepljenja, odčepljivanja te čišćenja odvodnih cijevi unutar osiguranog objekta limit po štetnom događaju i ukupno godišnje iznosi 10.000 kn.

1

Posebne pogodnosti

- Pregaranje elektromotora liftova
- Zbrinjavanje obitelji iz ugroženih stanova

Osiguranje od odgovornosti vlasnika i korisnika zgrada

Ugovaranje dodatnih rizika se dogovara s osiguravajućom kućom temeljem potreba zgrade i odluke suvlasnika (npr. osiguranje od potresa)

Postupak prijave štete na stambenoj zgradi

1

Šteta se prijavljuje ovlaštenom djelatniku Sisak Stana d.o.o.

2

Djelatnik Sisak Stana d.o.o izlazi na teren na uvid štete

te utvrđuje štetu i uzrok nastanka štete
3

Ukoliko je uzrok nastanka štete uslijed nekog od navedenih rizika iz osiguranja

tada se šteta prijavljuje Osiguravatelju i u skladu sa uvjetima osiguranja priprema se sva potrebna dokumentacija kao podloga za podnošenje zahtjeva radi naplate štete
4

Ukoliko je uzrok nastanka štete zbog nečega što ne pokriva osiguranje

tada se sanirana šteta davatelju usluge plaća na teret vlasnika stana ili iz sredstava pričuve, ako je šteta nastala na zajedničkim dijelovima zgrade