Zajednička pričuva

Zajednička pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih suvlasnika zgrade, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova.

Zajedničkom pričuvom kao temeljnim prihodom zgrade za potrebe održavanja njezinih zajedničkih dijelova i uređaja upravljaju suvlasnici zgrade, odnosno upravitelj kojeg su zajednički izabrali na osnovu ugovora o upravljanju.

Suvlasnici su dužni plaćati pričuvu prema udjelu u vlasništvu a iznos pričuve određuje se po površini stana ili drugog prostora u vlasništvu pojedinog suvlasnika zgrade.

Sredstva transakcijskog računa zajedničke pričuve zgrade se koriste za pokriće sljedećih troškova:
1

Redovitog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

2

Hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

3

Nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

4

Osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva,

5

Zamjene i/ili ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

6

Otplate zajma za financiranje troškova održavanja zgrade,

7

Troškove poslovanja upravitelja zgrade,

8

Troškove honorara ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.

Zajednička pričuva se uglavnom uplaćuje u mjesečnim ratama, ovisno o odluci suvlasnika zgrade. Ukoliko je potrebno, postupak za provođenje prisilne naplate dužan je pokrenuti upravitelj zgrade putem javno-bilježničkog ureda. Ukoliko se zajednička pričuva ne može naplatiti postupkom prisilne naplate, upravitelj zgrade pokreće sudski postupak naplate zajedničke pričuve.