Kreditiranje zgrada

Kada se radi o radovima poboljšanja i unaprjeđenja infrastrukture same zgrade, često se radi o zahvatima većih iznosa, koje zgrada nije u mogućnosti financirati iz sredstava pričuve.  OTP Banka d.d. suvlasnicima nude mogućnost podizanja kredita za izvođenje radova čija je vrijednost veća od prikupljenih sredstava zajedničke pričuve. Korisnici kredita su suvlasnici stambene zgrade koja ima otvoren račun za zajedničku pričuvu kod navedene banke te vodi cjelokupan platni promet preko te banke.