Natječaj za energetsku obnovu stambenih zgrada

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada. Najveći iznos potpore koji će stanari moći ostvariti je 13 milijuna kuna po projektu za kompletnu energetsku obnovu zgrade. Poziv za prijavu ovlaštenih predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrada traje do 17. siječnja. Ukupan iznos sredstava u ovom krugu natječaja iznosi 152 milijuna kuna bespovratnih poticaja. Novac dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a ukupno do 2020. godine Hrvatska na raspolaganju ima 70 milijuna eura.

Energetski pregled i energetski certifikat, prije i nakon obnove, glavni projekt energetske obnove (i elaborati, ako je primjenjivo) te upravljanje projektom i administracija sufinanciraju se sa 85% prihvatljivih troškova, dok će se za provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te provođenje stručnog i projektantskog nadzora odobravati do 60% povrata investicije.
Višestambena zgrada u smislu ovog Poziva je svaka zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine zgrade koristi za stanovanje, koja ima tri ili više stambenih jedinica, kojom upravlja upravitelj zgrade, i koja čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, pri čemu se pod jedinstvenom arhitektonskom cjelinom podrazumijeva konstruktivna, funkcionalna i oblikovna cjelina, koja se sastoji od jedne ili više dilatacija.

http://strukturnifondovi.hr/natječaji/1297